Hva er tilbygg, påbygg og kjeller?

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.

 • Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg
 • Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate
 • Kjeller eller underbygg er en utvidelse av bygningen nedover

Tilbygg, påbygg og kjeller

Når trenger jeg ikke å søke?

Du trenger ikke å søke dersom

 • Tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal. Tilbygget må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst fire meter fra nabogrensen.
 • Bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt). 
  Se gjeldende bestemmelser

Se veiledning til SAK10 § 4-1 b, for detaljer.

Viktige forutsetninger

 • utnyttelsesgraden for tomten kan ikke overskrides ved byggingen
 • avstand fra nabogrensen må være minimum fire meter
 • tiltaket må ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk som veglova og jernbanelovens bestemmelser

Meld fra til kommunen når du er ferdig

Når bygningen er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen, slik at den føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Når må jeg sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk?

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom du skal

 • bygge eller rive et påbygg
 • underbygge en eksisterende bygning
 • tilbygget er større enn 50 kvadratmeter

Hvor stort kan du bygge? Se veiviseren til DIBK.

Søk med hjelp av fagfolk

Når kan jeg sende byggesøknad på egen hånd?

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom:

Tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen.