Må du sende byggesøknad?

Sjekk om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

Byggesaksveiledning

Få hjelp med veiledning og generelle spørsmål om byggesaker.

Byggetilsyn

Oppfølging av byggetillatelse

Bygge nær offentlige VA-ledninger

Det er normalt ikke tillatt å bygge nærmere offentlige ledninger enn fire meter.