Som hovedregel er behandlingsfristen vår 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 uker for mer omfattende saker.

Du kan følge med på saken din i saksinnsyn.

Når starter saksbehandlingstiden?

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon.

I henhold til forvaltningsloven § 11 a skal kommunen gi et foreløpig svar dersom det ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.

Tidsfrister for kommunens saksbehandling

2 uker

  • forhåndskonferanser

3 uker

  • igangsettingstillatelser
  • midlertidig brukstillatelser
  • ferdigattester 
  • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet. 
  • deling av eiendom

12 uker

  • omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra reguleringsplan
  • felling av trær med dispensasjon fra reguleringsplan
  • rammetillatelse