Innsyn i byggesaker etter 1.1.2020

Innsyn byggesaker som er nyere enn 1.1.2020

Her kan du søke på adresse, gårds- og bruksnummer eller sakstittel.

På startsiden vises alle saker som er opprettet de siste to måneden for valgte sakstyper. Etter to måneder vil ikke sakene lengre vises på forsiden men er tilgjengelige ved søk.

Saker, dokumenter og filer som er unntatt offentlighet vises ikke.

Innsyn i historiske byggesaker mellom 2010 og 2020

Byggesaker for Skedsmo som er nyere enn 01.01.2010 

Byggesaker for Sørum som er nyere enn 01.01.2012 

Innsyn i eldre byggesaker?

Vil du ha innsyn i eldre byggesaker, eller i saker du ikke finner i linkene over, kan du henvende deg til servicesenteret.

Kontakt 

Andre innsynssider

Postliste (journal)

Planer