Innsyn i byggesaker etter 1.1.2020

Innsyn byggesaker som er nyere enn 1.1.2020

Her kan du søke på adresse, gårds- og bruksnummer eller sakstittel.

  • Ved søk på en spesifikk adresse: For å få et så presist søk som mulig, sett inn en stjerne <*> rett etter gatenavnet, og sett inn mellomrom mellom stjerne og nummeret. F.eks. ved søk på Nittedalsgata 50, søk slik: Nittedalsgata* 50
  • Ved søk på et gate- og veinavn: For å få et så presist søk som mulig, sett inn en stjerne <*> bak gate- eller veinavnet, slik: Nittedalsgata*
  • Ved andre typer søk: For å få et så presist søk som mulig, sett inn en stjerne <*> bak søkeordet. Ønsker f.eks. å finne alle saker om tomannsbolig, søk slik: tomannsbolig*. Du kan i tillegg filtrere på sakstype.

På startsiden vises alle saker som er opprettet de siste to måneden for valgte sakstyper. Etter to måneder vil ikke sakene lengre vises på forsiden men er tilgjengelige ved søk.

Saker, dokumenter og filer som er unntatt offentlighet vises ikke.

Innsyn i eldre byggesaker?

Vil du ha innsyn i byggesaker fra tidligere Fet kommune, eldre byggesaker, eller i saker du ikke finner i linkene over, kan du henvende deg til servicesenteret.

Kontakt 

Andre innsynssider