Postliste Lillestrøm kommune

Se postlisten (offentlig journal)

Postlisten viser både inn- og utgående post.

Du finner en oversikt over dokumenter kommet inn til og sendt ut fra Lillestrøm kommune en gitt dato. Det er en forsinkelse på fem virkedager på det som vises i postlisten.

Postlisten inneholder imidlertid ikke korrespondanse som i all hovedsak inneholder taushetsbelagte opplysninger (for eksempel helsearkiver).

Du kan også be om innsyn i dokumenter som er beskrevet i postlisten, eller du kan be om dokumenter knyttet til en bestemt sak.

Gamle postlister og møtekalendere 

Leter du etter gamle saker og møter frem til 31. desember 2019, vil du finne de ved å følge lenkene under. 

Ved spørsmål, eller dokumenter fra de gamle kommunene, send e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Lenker til historiske møtekalendere

Politiske møter for Fellesnemnda, Skedsmo og Sørum

Offentleglova

Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument og når et dokument blir offentlig.