Postliste Lillestrøm kommune

Se postlisten (offentlig journal)

Postlisten viser både inn- og utgående post.

Du finner en oversikt over dokumenter kommet inn til og sendt ut fra Lillestrøm kommune en gitt dato. Det er en forsinkelse på fem virkedager på det som vises i postlisten.

Postlisten inneholder imidlertid ikke korrespondanse som i all hovedsak inneholder taushetsbelagte opplysninger (for eksempel helsearkiver).

Du kan også be om innsyn i dokumenter som er beskrevet i postlisten, eller du kan be om dokumenter knyttet til en bestemt sak.

Gamle postlister og møtekalendere 

Leter du etter gamle saker og møter frem til 31. desember 2019, vil du finne de ved å følge lenkene under.

Historiske postlister

Postliste for Fellesnemda
Postliste for Skedsmo
Postliste for Fet
Postliste for Sørum

Lenker til historiske møtekalendere

Møtekalender for Fellesnemnda
Møtekalender for Skedsmo
Møtekalender for Fet
Møtekalender for Sørum