Når må du jeg sende ut nabovarsel?

Hovedregelen er at du alltid skal varsle om byggearbeider. Du trenger likevel ikke å varsle når naboene i liten grad blir berørt. Dette gjelder for eksempel

 • når du kun skal gjøre endringer inne
 • når du skal gjennomføre mindre utvendige tiltak som naboen ikke kan se fra sin eiendom

Hvem må du varsle?

Før du sender inn en søknad om å bygge noe på en eiendom, må du varsle naboer og gjenboere. En naboeiendom har felles grense med den eiendommen du skal bygge på, mens gjenboereiendommer ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel eller et friområde.

Kommunen kan gi deg fritak fra å varsle enkelte naboer, hvis naboens interesser ikke vesentlig berøres. Det kan for eksempel være at bygget ditt er plassert sånn at de ikke ser det fra sin eiendom, eller hvis naboen bor så langt unna at det ikke er mulig å se bygget fra dennes eiendom. Denne avgjørelsen er opp til kommunen.

Hva skal nabovarslet inneholde?

Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket. Du må også legge ved:

 • et situasjonskart hvor du har tegnet inn hva du skal bygge
 • snitt- og fasadetegninger
 • begrunnelse for eventuelle dispensasjonssøknader

Ved å bestille byggesakskart hos oss, får du situasjonskartet du trenger for å varsle naboer.
Kontakt byggesaksveiledning i Lillestrøm kommune

Hvordan varsle?

Du kan enten sende nabovarslene på

 • e-post
 • levere dem personlig
 • sende dem som rekommandert post
 • digital postkasse/Altinn

Hvis du varsler på e-post, må mottakeren sende et svar som bekrefter at e-posten er mottatt.
Når du sender inn byggesøknaden skal du legge ved

 • naboenes merknader
 • en kvittering som viser hvem som har mottatt varsel
 • en kopi av nabovarselet

Etter at varslene er sendt ut, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg.

Slik sender du inn en byggesøknad

Dette skal du legge ved byggesøknaden

 • en kopi av nabovarselet
 • en kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
 • eventuelle merknader fra naboene
 • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet

Lurer du på noe?