Fra og med 1. mars 2024 vil ikke kommunen akseptere søknader fra ansvarlige foretak sendt til oss per e-post.

Ansvarlige foretak må fra og med denne datoen søke i en digital løsning for byggesøknader. (dibk.no) Vi gjør denne endringen for å øke kvaliteten på innsendte søknader og redusere antall mangelbrev. Søknader uten ansvarsrett vil fortsatt kunne sendes inn på e-post.

Finn fagfolk som kan søke for deg

Hvis du ikke kan søke selv, må du kontakte en ansvarlig søker som sender inn søknaden på dine vegne. Din rolle som tiltakshaver i byggesaken, er at du eier tiltaket.

Finn foretak med sentral godkjenning. 

Sjekk her om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg

Foretakene skal erklære ansvar

Foretak som skal ha en ansvarlig rolle i en byggesak, det vil si som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende, må erklære ansvarsrett. En erklæring om ansvarsrett bekrefter for kommunen at foretaket påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for søknaden, og at de har den nødvendige faglige kompetansen som loven krever.

Ansvarlig søker må sende inn erklæringene

  • Ansvarlig søker må sende inn erklæring om ansvarsrett for søkende og prosjekterende foretak sammen med byggesøknaden.
  • Ansvarlig søker trenger ikke å sende inn erklæring om ansvarsrett for de som skal utføre arbeidene, før de skal sette i gang. Sammen med erklæringen fra det utførende foretaket må det også følge med en oppdatert gjennomføringsplan. Arbeidet kan starte umiddelbart etter at ansvarlig søker har sendt inn den oppdaterte gjennomføringsplanen og erklæringen fra det utførende foretaket til kommunen.

Hvilken rolle har du, ansvarlig søker og andre i byggeprosjektet ditt?

Tiltakshaver

Tiltakshaveren er du som eier tiltaket, og som engasjerer noen til å være ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende.

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker er tiltakshaverens representant overfor kommunen. Den ansvarlige søkeren har ansvaret for at søknaden inneholder de opplysningene som er nødvendig for at kommunen skal kunne vurdere om tiltaket er i samsvar med regelverket. Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende foretakene, og sørge for at alle oppgavene er ivaretatt av ansvarlige foretak. Ansvarlig søker har også ansvaret for å avslutte byggesaken ved å sende inn søknad om ferdigattest.

Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for at tiltaket blir prosjektert i samsvar med regelverket. Ansvarlig prosjekterende skal dokumentere forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen. I tillegg har ansvarlig prosjekterende ansvaret for å prosjektere sikring av byggeplassen.

Ansvarlig utførende

Ansvarlig utførende har ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med prosjekteringen og regelverket. Ansvarlig utførende har i tillegg ansvaret for å gjennomføre de nødvendige sikringstiltakene i byggeperioden.

Se også

Byggesaksveiledning

Hvem som har ansvar for hva i byggesaken din kan du lese mer om i SAK10 kapittel 12. (dibk.no)