Hva er en forhåndskonferanse?

  • En forhåndskonferanse er et avklaringsmøte mellom deg, din ansvarlige søker, og kommunen.
  • I møtet kan man diskutere gjeldende eller ny plan, infrastruktur, aktuelt lovverk, myndigheter som må involveres, dokumentasjonskrav og forvaltningspraksis.
  • Møtet krever forberedelser fra deg.
  • Det blir ført referat fra møtet.

Trenger jeg veiledning eller forhåndskonferanse?

Har du spørsmål om du trenger å sende oss søknad, hvordan du sender inn en søknad, eller hvilken dokumentasjon du må legge ved en søknad, kan det være vel så raskt å se på våre veiledere for å sende inn byggesøknad, eller å ta kontakt med vår byggesaksveiledning.

Bestille forhåndskonferanse

Hvilke opplysninger må du sende inn til forhåndskonferansen?

  • Redegjørelse om planlagt byggetiltak
  • Tegninger som viser tiltaket inkludert terrengforhold
  • Situasjonskart hvor tiltaket er tegnet inn
  • Spørsmål og problemstillinger du ønsker å få svar på

For at vi skal kunne forberede oss til forhåndskonferansen, er det svært viktig at du sender inn hvilke spørsmål du ønsker å få svar på, eller hva du ønsker å få avklart.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i en forhåndskonferanse.

Bestill forhåndskonferanse

Pris for forhåndskonferanse med referat

Du finner priser i Gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk.