Trenger jeg veiledning eller forhåndskonferanse?

Før du går i gang med et byggeprosjekt, kan det være nyttig å ta kontakt med kommunen for å få veiledning.

Har du spørsmål om innsendelse av søknad og dokumentasjonskrav, kan det være vel så raskt å se på våre veiledere eller hjelpeside for å sende inn søknad.

For noe større eller omfattende byggesaker kan det være hensiktsmessig med en forhåndskonferanse.

Om forhåndskonferanse

Hva er en forhåndskonferanse?

En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg, og krever forberedelser fra deg. Formålet med møtet er å avklare innholdet i kommunale planer og andre krav som er relevante for byggeplanene.

Hva trenger kommunen fra deg?

Før forhåndskonferanse trenger vi:

  • opplysninger om planlagt byggetiltak
  • tegninger som viser tiltaket inkludert terrengforhold
  • situasjonskart hvor tiltaket er tegnet inn

Hvem møter i forhåndskonferansen?

I forhåndskonferanse møter gjerne:

  • 2 saksbehandlere fra kommunen
  • flere parter fra kommunen hvis det anses nødvendig

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i en forhåndskonferanse.

Pris for forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse med påfølgende referat:  
- For store utbyggingsprosjekter 10 000
- For de øvrige byggeprosjekter 5 000

Bestill forhåndskonferanse

Bestill forhåndskonferanse