Hva trenger jeg ikke å søke om?

Dette trenger du ikke å søke om

  • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil ti meter. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning. Avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn en meter.
  • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil fem meter. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.
  • Innhegning (gjerde) mot veg med inntil 1,5 meter høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
  • Intern vei på tomt eller biloppstillingsplasser for tomtens bruk, som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst en meter.
  • Antennesystem med høyde inntil fem meter. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 meter. Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil to meter. Det tillates maksimalt to parabolantenner per bygning, og antennen skal kun tjene bebyggelsens behov.
  • Mindre forstøtningsmur på inntil en meter høyde, og avstand fra nabogrense på minst en meter. Det samme gjelder forstøtningsmur på inntil 1,5 meter høyde og avstand fra nabogrense på minst fire meter. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.
  • Graving for kabler.
  • Lokal drenering samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd
  • Skilt- og reklameinnretning inntil tre m², som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.

Mer informasjon

For mer veiledning og informasjon, se SAK10 § 4-1