Hva er en støttemur?

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være av forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen.

Hva du kan gjøre kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen, og om det er mistanke om forurensing i grunnen.

Se hva som gjelder for eiendommen din. 

Les mer om graving i forurenset grunn

Når trenger jeg ikke å søke?

Du trenger ikke å søke dersom

  • Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil en meter, minst en meter fra nabogrensen.
  • Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,5 meter, minst fire meter fra nabogrensen.
  • Tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt.
    Se veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei på vegvesen.no
  • Støttemuren ikke er i strid med bestemmelser kommuneplanen og/eller reguleringsplanen som gjelder for din eiendom. Du må lese planen for din eiendom for å forsikre deg om dette. Er du usikker på hvilke regler som gjelder, send en henvendelse til oss.
  • Støttemuren oppfyller alle tekniske krav.

Dersom tiltaket berører utvendige ledningsanlegg, må du avklare dette med avdelingen for vann og avløp. 

Når må jeg søke med hjelp fra fagfolk?

Støttemuren er søknadspliktig dersom den ikke oppfyller kriteriene for å være unntatt fra søknadsplikt. Søknadspliktige støttemurer kan du ikke søke om selv. En ansvarlig søker må sende inn søknaden på vegne av deg.

Søke med hjelp av fagfolk.