Hva er en støttemur?

Støttemur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være av forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre, og brukes ofte til å forbedre utearealene på eiendommen.

Hva du kan gjøre kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen, og om det er mistanke om forurensing i grunnen.

Se hva som gjelder for eiendommen din. 

Les mer om graving i forurenset grunn

Når trenger jeg ikke å søke?

Du trenger ikke å søke dersom

  • Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil en meter, minst en meter fra nabogrensen.
  • Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,5 meter, minst fire meter fra nabogrensen.
  • Tiltaket bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. Hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt.
    Se veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei på vegvesen.no

Dersom tiltaket berører utvendige ledningsanlegg, må du avklare dette med avdelingen for vann og avløp. 

Når må jeg søke?

Du må søke dersom

  • Terrengendringen medfører større endringer enn de som er nevnt i punktene over. 
  • Tiltaket er i strid med lov, forskrift, kommuneplanplan eller reguleringsplan.

Når kan jeg søke selv?

Dette kan du søke om selv

  • Enkle, mindre støttemurer inntil to meters høyde med minimum fire meter avstand til nabogrensen kan behandles som søknad om mindre tiltak. Kommunen vurderer vanskelighetsgraden i hver enkelt sak. Større støttemurer må du søke med hjelp av fagfolk.

Når må jeg søke med hjelp fra fagfolk?

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

  • Terrengendringen eller støttemuren medfører endringer som er større enn de som er nevnt over.
  • Terrengendringen medfører større endringer en de som er nevnt over, men vi kan frita for ansvarsretter der det ikke er fare for liv eller fare for skade og ikke er forurenset grunn.

Noe annet du skal bygge, rive eller endre?