Hva er bruksendring?

Å endre bruken av et rom fra én tillatt bruk til en annen kalles bruksendring. Dette kan kreve søknad og tillatelse. Det er også bruksendring hvis du ønsker å bruke hele eller deler av boligen til noe som ikke er bolig, for eksempel næringsvirksomhet.

For boliger er det nødvendig å søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt. Du trenger ikke søke for å endre et rom fra for eksempel stue til kjøkken, da både stue og kjøkken er hoveddel.

Illustrasjon: DiBK
Illustrasjon: DiBK 

Hva er hoveddel?

Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er:

 • stue
 • kjøkken
 • soverom
 • bad
 • toalett
 • vaskerom
 • badstue
 • trimrom
 • kjølerom
 • vindfang
 • entré
 • ganger mellom disse rommene

Hva er tilleggsdel?

Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel

 • bod
 • garasje
 • balkonger
 • "disponibelt" og oppbevaringsrom

Se en mer detaljer liste («Grad av utnytting» på side 43) over hva som er hoveddel og tilleggsdel  

Du må søke kommunen om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, for eksempel om du vil gjøre om en bod til et soverom.

Når kan jeg søke selv?

Du kan søke selv hvis du endrer rombruken fra tilleggsdel til hoveddel innenfor samme branncelle (for eksempel fra bod til soverom).

Du kan enten søke selv, eller få ansvarlige foretak til å søke og bygge for deg. Hvis du søker selv er du selv ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt.

Når må jeg søke med hjelp fra fagfolk

Du må sende byggesøknad med fra hjelp fra fagfolk når:

 • du skal etablere en ny boenhet eller sekundærleilighet, for eksempel en utleieleilighet.
 • du skal bruke huset eller deler av det til et annet formål enn det du gjør i dag. Det gjelder for eksempel endring fra bolig til næringsbygg.
 • du skal endre på bærevegger eller pigge opp et bærende gulv.
 • du ønsker å få godkjent en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven.

Hvordan søker jeg?

LENKE: Slik søker du selv