Når trenger jeg ikke å sende byggesøknad?

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle.

Når må jeg sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk? 

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en skorstein, for eksempel monteres nytt røykrør eller glidestøp.

Send alltid melding til brannvesenet

Uavhengig av om du må sende byggesøknad eller ikke, må du alltid sende melding til feiervesenet (Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS), hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted. Da kan Brann- og redningsetaten operere raskt og trygt hvis en brann oppstår.

Send melding til Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen IKS

Nyttige lenker

Andre ting du skal bygge, rive eller endre?