Om lovverket

Det er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven å opprette en separat boenhet. For at boenheten skal være "separat" må den oppfylle alle krav som stilles til boenhet i teknisk forskrift og arealplan (se punktlisten nedenfor).

Før du engasjerer en ansvarlig søker kan det være greit at du setter deg inn i noen av kriteriene som kreves for å få godkjent en separat boenhet etter plan- og bygningsloven.

Krav til boenheten

Boenheten må:

 • tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle
 • være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak.
 • ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett
 • ha egen separat inngang
 • tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer

I tillegg kan det være krav som må oppfylles som følge av andre typer vedtatte planer (som kommuneplan og reguleringsplaner).

Dette kan for eksempel være krav til:

 • uteareal
 • parkering
 • størrelsen på boenheten
 • antall boenheter i et regulert område

Du kan lese mer om de tekniske kravene hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Kan jeg søke selv eller ved hjelp av fagfolk?

Hvis du vil opprette eller få godkjent en separat boenhet må du søke ved hjelp av fagfolk (ansvarlig søker). Det betyr at det er ansvarlig søker som må fylle ut og sende inn søknaden for deg.

Ansvarlig søker kan være en:

 • arkitekt
 • bygningsingeniør
 • tømrermester eller tilsvarende

Søk med hjelp av fagfolk

Hva er min rolle i byggesaken?

Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver (byggherre). Prosjektering og utførelse overlates til fagfolk, som du må engasjere og inngå avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett.

Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning