Når må jeg søke?

Noen endringer og reparasjoner innendørs må du søke om. 

Når trenger jeg ikke å søke?

  • Sette opp, flytte eller rive en ikke-bærende vegg innenfor en og samme branncelle.
  • Installere, endre eller reparere våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.
  • Installere eller endre enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle. For eksempel er løfteplattform innenfor en boenhet er unntatt søknadsplikt.
  • Reparasjon av bygningstekniske installasjoner, som ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, heis og varme- og kjøleanlegg, kan være unntatt søknadsplikt. Unntaket er ikke begrenset til reparasjon av installasjoner innenfor én bruksenhet eller branncelle. Unntaket gjelder kun reparasjon av den bygningstekniske installasjonen og ikke arbeider som griper inn i eller påvirker eksisterende brann- eller lydskillekonstruksjon. NB! Det er søknadsplikt dersom reparasjon innebærer endring eller oppgradering av den bygningstekniske installasjonen.
    Se mer informasjon i veiledningen til SAK 10 § 4-1 bokstav e nr. 2.

Dette gjelder kun for installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner. Tiltaket må ikke berøre bærende konstruksjoner, og ikke bryte branncellen.
Se flere eksempler og forutsetninger i veiledningen til SAK10 § 4-1 d.

Når kan jeg søke på egenhånd?

Du kan sende byggesøknad på egen hånd dersom

  • du skal gjøre andre små endringer innendørs enn nevnt i listen over, for eksempel bruksendring.

Søk på egenhånd

Når må jeg må jeg søke med hjelp av fagfolk?

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom

  • du skal gjøre endringer i bærende konstruksjoner
  • brannskillet brytes
  • du skal endre bruk av byggverk

Søk med hjelp av fagfolk

Nyttige lenker

Hva skal du bygge, endre eller rive?