Hva er våtrom?

Med våtrom mener vi bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv blir utsatt for vannsøl.

Når trenger jeg ikke å søke?

Du trenger ikke å søke

 • ved fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
 • ved bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
 • ved bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m², og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.
 • ved bygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker), så lenge arbeidene hverken berører skille eller brannskille mellom bruksenhetene.

Viktige forutsetninger for at du ikke skal trenge å søke

 • Krav til våtrom og installasjoner og krav til planløsning i Byggeteknisk forskrift må alltid følges, selv om tiltaket ikke er søknadspliktig. Dette gjelder blant annet om plass til manøvrering av rullestol og gåstol i våtrommet. Dersom det ikke er mulig å tilpasse byggverket til de tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader kan kommunene allikevel gi tillatelse.
 • Du har ansvar dersom regelverksbrudd skjer, også der feilen er gjort av foretakene du engasjerer.
 • Rommet må være godkjent for varig opphold. Om det ikke er det, må du søke om å endre bruken av et rom (bruksendring)

Når må jeg søke med hjelp av fagfolk?

Du må søke med hjelp av fagfolk

 • Hvis brannskillet brytes, eller arbeidene berører to eller flere bruksenheter
 • hvis det er endringer i bærende vegg eller konstruksjon i forbindelse med våtrom
 • hvis du skal opprette nye boenheter med bad eller kjøkken i
 • hvis du skal bygge våtrom i nytt tilbygg som er over 50 m²

Det er krav om uavhengig kontroll for alle tiltak beskrevet i dette avsnittet.

Hvis du har tilstrekkelig erfaring kan du søke om å bli godkjent som selvbygger for arbeid i egen bolig eller fritidseiendom. Les mer om dette her: Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning