Terrasse/ platting

Terrasse/platting er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget. Det kan være en opparbeidet del av utearealer som ligger direkte på bakken eller lavt over terreng. Utegulv kan være av for eksempel stein, tre eller betong.

Veranda

En veranda er et ytre, understøttet oppholdsrom som er innebygget, eller som er et tilbygg i en bygning hvor en eller flere yttervegger enten er fjernet eller erstattet av glassvegger (glassveranda).

Balkong

Balkong er en utstikkende og åpen bygningsdel som er plassert foran en vindusdør på bygningens fasade. Den er omgitt av rekkverk og ikke understøttet.

Skal du bygge eller rive balkong, må du søke med hjelp fra fagfolk.

Takterrasse

Takterrasse et oppholdsareal uten overdekning på et flatt tak. Takterrasse kalles også altan. Takterrasser kan være på hus med saltak og flatt tak, og de har rekkverk.

Skal du bygge eller rive en takterrasse, må du søke med hjelp fra fagfolk.

illustrasjon

Når trenger jeg ikke å søke?

Du trenger ikke søke dersom

  • Platting, her gjelder ingen avstandsbestemmelser. Rekkverk må ikke hindre frisikt for avkjørsler.
  • Terrasse med høyde inntil 1,0 meter med rekkverk over terreng.
  • Veranda og lignende, eller åpent overbygget inngangsparti ikke er større enn inntil 15 m2. Bygget må ha en avstand fra nabogrensen på minimum fire (4) meter. Veranda i annen etasje kan være søknadspliktig. Send inn en forespørsel, gjerne med tegninger, og vi vil svare på om det er søknadspliktig eller ikke.
  • Det er en frittliggende terrassekonstruksjon.
  • Eiendommen må ligge i område med arealformål byggeområde. Se gjeldende bestemmelser

Det oppfordres til alltid å informere naboer ved oppstart, selv om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

Slik sender du nabovarsel

Når kan jeg søke selv?

Du kan søke selv dersom

  • Platting, terrasse eller utegulv har høyde over 1,0 meter over terreng. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) må være under 50 m². Avstandsregler gjelder og tiltaket kan ikke plasseres utenfor byggegrense.

Når må jeg søke med hjelp av fagfolk?

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom

  • Platting, terrasse eller utegulv har høyde over 1,0 meter over terreng og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 m².
  • Du skal bygge balkong.

Hvor stort kan du bygge?