Når trenger jeg ikke å søke?

I utgangspunktet trenger du ikke å søke om å få leie ut deler av din egen bolig. Utleie av en del av boligen din fører ikke i seg selv til søknadsplikt. Så lenge rom er godkjent som hoveddel (soverom, stue, kjøkken), kan de også leies ut som bolig.  

Les mer om bruksendring på DIBKs nettsider

Når må jeg sende byggesøknad?

Hvis du i og med utleien begynner å bruke rommene annerledes enn tidligere, eller du bygger om slik at den delen du leier ut ikke lenger framstår som en naturlig del av resten av huset, har du plikt til å søke om lov.

Les mer om oppdeling av boenhet på DIBKs nettsider

Hva betyr etablering av boenhet?

Bestemmelsen SAK10 § 2-2 slår fast at det kun er søknadsplikt når det i eksisterende bolig etableres en boenhet som:

  • har alle hovedfunksjoner for bolig (oppholdsrom, soveplass, bad, kjøkken)
  • har egen inngang og
  • er fysisk adskilt fra øvrige enheter

Kravene skal kun vurderes ut fra disse fysiske egenskapene.

Når er en boenhet fysisk adskilt?

Kravet til fysisk adskilt vil si at det ikke er mulig å komme seg fra den ene delen av boligen til den andre, uten å gå ut i friluft eller gjennom fellesarealer. En hovedetasje og en sokkel vil være én boenhet hvis det går en intern trapp mellom dem. Dette gjelder selv om trappen er stengt med låst dør og både hovedetasjen og sokkelen hver for seg har alle hovedfunksjoner.

Andre ting du skal bygge, endre eller rive?