Hva er et gjerde?

Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon.

Åpen konstruksjon betyr at både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel.

Hva er en levegg?

Levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med en bygning.

Hva er en støyskjerm?

Støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg og har lyddempende materialer.

Når trenger jeg ikke å sende byggesøknad?

Du trenger ikke å sende byggesøknad dersom

  • Gjerdet er åpent og luftig til nabogrensen, og maks 1,5 meter høyt.
  • Gjerdet som plasseres på grensen til regulert vei, er lavere enn 0,5 meter (det skal være fri sikt til veien).
  • Levegger med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil fem meter er plassert i nabogrense.
  • Levegger med høyde inntil 1,8 meter og lengde ti meter er plassert inntil en meter fra nabogrense.

Hva gjelder for din eiendom?

Hva du kan gjøre, kommer an på hva som gjelder for eiendommen.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

se gjeldende bestemmer i planinnsyn

Når må jeg sende søknad med hjelp av fagfolk?

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom du skal sette opp eller rive en støyskjerm.

LENKE: Søk med hjelp av fagfolk