Gebyret for tilknytning refererer ikke til noen bestemt del av kostnadene som kommunen har på områdene, men intensjonen med gebyret er at det skal dekke en forholdsmessig del av kommunenes samlede kostnader med vannforsyning og avløp.

Minimumsgebyr

For alle bygg gjelder et minimumsgebyr for de første 150 m² BRA. Minimumsgebyret gjelder per boenhet (det vil si boliger i rekkehus, leiligheter i borettslag, seksjonerte leiligheter o.l.) og fastsettes i forhold til byggets størrelse. 

Opplysninger om arealer og annen informasjon om bygningen hentes fra matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister.

Nybygg

Hvis nybygget oppføres som erstatning for revet bygg skal revet areal/antall boenheter komme til fradrag.

Tilbygg

For tilbygg/påbygg/underbygg over 20 m² skal det betales tilknytningsgebyr.

Gjelder tilbygget kun arealutvidelse, uten endring i antall boenheter, vil det påløpe ekstrasats for BRA over 150 m². Når totalt areal på eiendommen overstiger 1000 m² påløper lav sats for dette arealet.

Gjelder tilbygget flere boenheter faktureres det ett minimumsgebyr per enhet som bygges.

Bygg som ikke er bolig

For bygg som ikke er bolig beregnes tilknytningsgebyret ut fra samlet BRA på den enkelte eiendom.

Blandingsbygg

For blandingsbygg betales det per boenhet der det er bolig og etter BRA på næringsandelen.

Eksempel - Kombinasjonsbygg

Et kombinasjonsbygg med 3 boenheter, hvorav 2 er på 80 m2, og siste er på 200 m2, samt næringslokale på 250 m2, og parkeringskjeller på 200 m2. Bygget er ikke seksjonert og har samme eier for alle enhetene.

  • Leilighet 80 m2
  • Leilighet 80 m2
  • Leilighet 200 m2
  • Annet areal 450 m2 (næring + p-kjeller)

I dette tilfellet vil det være 4 enheter, og det belastes 4 minimumsgebyr.
I tillegg belastes ekstra sats for enhetene som er over 150 m2. Det er altså 50 m2 + 300 m2 = 350 m2 som belastes med ekstra sats.

Eksempel - Landbrukseiendom

En landbrukseiendom tilknyttes kommunalt VA-nett. På eiendommen ligger 2 boenheter (hovedhus på 250 m2 og kårbolig på 150 m2), samt en næringsbygning (driftsbygning) på 1000 m2.

For denne eiendommen betales 3 minimumsgebyr. I tillegg skal det betales ekstra sats for arealet som overstiger 150 m2. Dette gjelder 100 m2 av hovedhuset og 850 m2 av driftsbygningen, totalt 950 m2. Det belastes ekstrasats for 850 m2 og redusert sats for 100 m2.

Priser

Engangsavgift for tilknytning vann

Minimumsgebyr per boenhet (inntil 150 m2)

Ekstra sats 151 m2 - 1000 m2

Redusert sats over 1001 m2

Engangsavgift for tilknytning av avløp

Minimumsgebyr per boenhet (inntil 150 m2)

Ekstra sats 151 m2 - 1000 m2

Redusert sats over 1001 m2

Pris inkl. mva.

26 000

130

65

Pris inkl. mva.

26 000

130

65

Priseksempel

Tilknytningsgebyr med enebolig med grunnflate 120 m² 

I eksemplet er bruksarealet (BRA) beregnet til 250 m²

 

Vann: minimumsgebyr

150 - 1000 m2

1001 m2 og over

Avløp: minimumsgebyr

150 - 1000 m2

1001 m2 og over

Sum å betale

antall

1

100

0

1

100

0

 

 

x

x

x

x

x

x

 

Pris

30 000

130

62

30 000

130

65

 

Sum

= 30 000

= 13 000

= 0

= 30 000

= 13 000

= 0 

= 86 000

 

Aktuelle lenker

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Lillestrøm kommune
Vann- og avløpsgebyrer
Vann- og avløpsnormen (VA-normen)