Vann- og avløpsgebyrer

Alle som er får vann fra det kommunale vann- og/eller avløpsnettet skal betale årsgebyr for vann og avløp. Årsgebyret deles i et fast gebyr og et gebyr for mengden av vann som brukes. Du kan også endre fra å betale to ganger i året til månedlig betaling.

Tilknytningsgebyrer

Tilknytningsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpledningsnett, både ved nybygg og ved økt areal.