Anbefaling til arbeidsgivere i Lillestrøm kommune

Bestilling av time for koronavaksine

Koronavaksine

Vann- og avløpsgebyrer

Hvordan beregnes gebyrene for vann og avløp. Hva er forskjellen på fastgebyr og forbruksgebyr.

Tilknytningsgebyrer

Tilknytningsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpledningsnett, både ved nybygg og ved økt areal.