Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.skatteetaten.no

All skatteveiledning på ett sted

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene. Nå er det Skatteetaten du skal forholde deg til, også når det gjelder restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd og andre oppgaver skatteoppkreveren tidligere har håndtert.

Dette betyr endringen

Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift.

Hva ser du etter?

Hvis du har hatt sak under behandling hos ditt gamle skatteoppkreverkontor, er denne overført til Skatteetaten. Du kan ha fått tildelt ny saksbehandler/kontaktperson.

Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.