Om Nedre Romerike kemnerkontor   

Nedre Romerike kemnerkontor betjener kommunene Aurskog-Høland, Rælingen, Nittedal, og Lillestrøm. Oppgavene til kemnerkontoret er blant annet å kreve inn skatt og avgift

Føre skatteregnskapet
Kontrollere og veilede arbeidsgivere i Lillestrøm kommune

Tjenester