Om Kommunedirektøren 

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen og utfører sine oppgaver på bakgrunn av myndigheten som kommunestyret har gitt kommunedirektøren i delegeringsreglementet.

Kommunedirektøren kan delegere sin myndighet videre i egen organisasjon, så lenge lover, forskrifter og regler, ikke sier noe annet.

Myndigheten omfatter blant annet retten til å innstille i saker til offentlige organer, fullmakt til å undertegne dokumenter, samt fullmakter innen økonomi. I tillegg omfatter det myndighet retten til å påanke dommer og kjennelser, begjære påtale i straffesaker og utvidede fullmakter i krisesituasjoner.

Om Trine Myrvold Wikstrøm

Trine Myrvold Wikstrøm er kommunedirektør i Lillestrøm kommune. Hun er utdannet jurist med bakgrunn fra departementene, før hun startet i kommunal sektor for 20 år siden.

De siste 18 årene har hun vært leder, blant annet som rådmann i både Fet og Skedsmo kommune.

Kontakt

Trine Myrvold Wikstrøm -,Kommunedirektør

Trine Myrvold Wikstrøm
Tittel: Kommunedirektør

Telefon: 918 11 033

Relevante lenker