Oppvekst

Dagfinn Cock,- Direktør for oppvekst

Dagfinn Cock
Tittel: Direktør for oppvekst

Telefon: 917 97 860

Området består av

 • Barnehage
 • Skole
 • Barnevern
 • Helsetjenester for barn, unge og familier
 • Voksenopplæring

Helse og mestring

Bjørg Torill Madsen, - Direktør for helse og mestring

Bjørg Torill Madsen
Tittel: Direktør for helse og mestring

Telefon: 917 65 776

Området består av

 • Kommuneoverlege
 • Helsetjenester for voksne
 • Psykisk helse og avhengighet
 • Helsehus og institusjoner
 • Bo- og miljøtjenester
 • NAV

Kultur, miljø og samfunn

Lene Mürer,- Direktør for kultur,miljø og samfunn

Lene Mürer
Tittel: Direktør for kultur, miljø og samfunn

Telefon: 477 16 638

Området består av

 • Kultur
 • Eiendom
 • Miljøteknikk
 • By- og stedsutvikling

Digitalisering

Torbjørn Pedersen,- Direktør for digitalisering

Torbjørn Pedersen
Tittel: Direktør for digitalisering

Telefon: 934 61 800

Området består av

 • Prosjekt og utvikling
 • IT
 • Dokumentasjonssenter

Organisasjon og utvikling

Oddny Ruud Nordvik - Direktør for organisasjon og utvikling

Oddny Ruud Nordvik
Tittel: Direktør for organisasjon og utvikling

Telefon: 975 74 240

Området består av

 • Human Resources
 • Lønn
 • Politisk sekretariat
 • Beredskap
 • Prosjektlag og fagnettverk

Økonomi

Sven Oluf Nylænder -,Direktør for økonomi

Sven Oluf Nylænder
Tittel: Direktør økonomi

Telefon: 906 56 583

Området består av

 • Innkjøp
 • Regnskap
 • Økonomi- og virksomhetsstyring

Kommunikasjon

Heidi Lippestad - kommunikasjonssjef

Heidi Lippestad
Tittel: Kommunikasjonssjef

Telefon: 976 73 907

Området består av

 • Ekstern kommunikasjon mot innbyggere og samfunn
 • Internkommunikasjon i kommunen