Oppvekst

Arild Hammerhaug

Arild Hammerhaug
Tittel: Direktør for Oppvekst

Telefon: 916 90 383

Området består av

 • Barnehage
 • Skole
 • Barnevern
 • Helsetjenester for barn, unge og familier
 • Voksenopplæring

Helse og mestring

Bjørg Torill Madsen

Bjørg Torill Madsen
Tittel: Direktør for Helse og mestring

Telefon: 917 65 776

Området består av

 • Kommuneoverlege
 • Helsetjenester for voksne
 • Psykisk helse og avhengighet
 • Helsehus og institusjoner
 • Bo- og miljøtjenester
 • NAV

Kultur, miljø og samfunn

Lene Mürer
Tittel: Direktør for Kultur, miljø og samfunn

Området består av

 • Kultur
 • Eiendom
 • Miljøteknikk
 • By- og stedsutvikling

Direktør Digitalisering

Torbjørn Pedersen

Torbjørn Pedersen
Tittel: Direktør for Digitalisering

Telefon: 934 61 800

Området består av

 • Prosjekt og utvikling
 • IT
 • Dokumentasjonssenter

Organisasjon og utvikling

Anne Vibeke Hellandsjø

Anne Vibeke Hellandsjø
Tittel: Direktør for Organisasjon og utvikling

Telefon: 416 48 999

Området består av

 • Human Resources
 • Lønn
 • Politisk sekretariat
 • Beredskap
 • Prosjektlag og fagnettverk

Økonomi

Sven O. Nylænder

Sven Oluf Nylænder
Tittel: Direktør Økonomi

Telefon: 906 56 583

Området består av

 • Kemnerkontoret
 • Innkjøp
 • Regnskap
 • Økonomi- og virksomhetsstyring

Kommunikasjonssjef

Heidi Lippestad

Heidi Lippestad
Tittel: Kommunikasjonssjef

Telefon: 976 73 907

Området består av

 • Ekstern kommunikasjon mot innbyggere og samfunn
 • Intern kommunikasjon innad i kommunen