Oppvekst

Dagfinn Cock,- Direktør for oppvekst

Dagfinn Cock
Tittel: Direktør for oppvekst

Telefon: 917 97 860

Området består av

 • Barnehage
 • Skole
 • Barnevern
 • Helsetjenester for barn, unge og familier
 • Voksenopplæring

Helse og mestring

Bjørg Torill Madsen, - Direktør for helse og mestring

Bjørg Torill Madsen
Tittel: Direktør for helse og mestring

Telefon: 917 65 776

Området består av

 • Kommuneoverlege
 • Helsetjenester for voksne
 • Psykisk helse og avhengighet
 • Helsehus og institusjoner
 • Bo- og miljøtjenester
 • NAV

Klima og infrastruktur

Portrettbilde av Vidar Almsten

Vidar Almsten
Tittel: Direktør for klima og infrastruktur

Telefon: 979 81 113

 • Samordning og klimatilpassning
 • Miljøteknikk
 • Eiendom
 • Servicesenter
 • Utbygging

Samfunn og kultur

Lene Mürer,- Direktør for kultur,miljø og samfunn

Lene Mürer
Tittel: Direktør samfunn og kultur

Telefon: 477 16 638

Området består av

 • Samfunnsutvikling
 • Byggesak
 • By- og stedsplanlegging
 • Kultur og inkludering

Organisasjon og nyskaping

Sven Oluf Nylænder -,Direktør for økonomi

Sven Oluf Nylænder
Tittel: Fungerende direktør for organisasjon og nyskaping

Telefon: 906 56 583

Området består av

 • Innkjøp
 • Økonomi
 • Virksomhetsstyring
 • HR
 • Innovasjon og digitalisering
 • IT

Kommunikasjon

Heidi Lippestad - kommunikasjonssjef

Heidi Lippestad
Tittel: Kommunikasjonssjef

Telefon: 976 73 907

Området består av

 • Ekstern kommunikasjon mot innbyggere og samfunn
 • Internkommunikasjon i kommunen

Kommuneadvokaten

Ingrid Walmsnæss Wehn
Tittel: Kommuneadvokat

Telefon: 416 53 521