Hva er viltforvaltning?

Kommunen har ansvar for forvaltning etter viltloven med forskrifter. Loven gjelder alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr.

Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på.

Det er Vilt- og fiskeutvalget (tidligere viltnemda) som ivaretar oppgaver innen vilt- og fiskeforvaltningen i kommunen.
Les hele Viltloven

Fallvilt eller skadet vilt

Dette skal du gjøre ved viltpåkjørsel eller hvis du ser skadet vilt.

Hvem er vilt- og fiskeutvalget

Konstituerende kommunestyremøte 12.10.2023 sak 6/23:
Valg av utvalg for valgperioden 2023-2027

Medlemmer av vilt- og fiskeutvalget i perioden 2023-2027

Møteplan vilt- og fiskeutvalget 2024

Se saksbehandlings- og delegasjonsreglementet her.

Mer om viltforvaltning