Hva er viltforvaltning?

Kommunen har ansvar for forvaltning etter viltloven med forskrifter. Loven gjelder alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr.

Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på.

Det er Vilt- og fiskeutvalget (tidligere viltnemda) som ivaretar oppgaver innen vilt- og fiskeforvaltningen i kommunen.
Les hele Viltloven

Fallvilt eller skadet vilt

Dette skal du gjøre ved viltpåkjørsel eller hvis du ser skadet vilt.

Hvem er vilt- og fiskeutvalget

Kommunestyret for Lillestrøm kommune vedtok følgende 23.10.19, sak 5/19:
Valg av utvalg og andre kommunale organer for valgperioden 2019-2023.

Vilt- og fiskeutvalget består i perioden 2020 - 2023 av følgende 5 representanter:

Harald Svendsen (SP), leder
Ole Johnny Delerud (SP)
Tone Prestegaard Eriksen (AP)
Ronny Røste (Frp)
Birgitta Prøis (V)

VARA FOR AP/SP:

1. Berit Berntsen Rudi (AP)
2. Randi Budahl (SP)
3. Erik Blakstad (SP)
4. Anne Marie Oddlien Kvaal (SP)
5. Erlend Sundsbø (SP) 

VARA FOR FRP:

1. Jan Petter Myrvold (H)
VARA FOR V:
1. Per Martinsen (PP)

Kommunestyret vedtok også saksbehandlings- og delegasjonsreglement for Lillestrøm kommune den 23.10.19 (vilt- og fiskeutvalget s. 22), sak 7/19.

Mer om viltforvaltning