Formannskapet

Ordfører

Varaordfører

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst By og Bygdeliste

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst By og Bygdeliste

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Uavhengig

Venstre

Eldrerådet

Leder

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Kristelig Folkeparti

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Kristelig Folkeparti

Pensjonistpartiet

Hovedutvalg for helse og mestring

Leder

Nestleder

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Uavhengig

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Pensjonistpartiet

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Hovedutvalg for kultur

Leder

Nestleder

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Senterpartiet

Venstre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

  • Leif Langberget
  • Anne Lise Hogstad

Senterpartiet

Venstre

Hovedutvalg for miljø og samfunn

Leder

Nestleder

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Uavhengig

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Hovedutvalg for oppvekst

Leder

Nestleder

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst By og Bygdeliste

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Uavhengig

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst By og Bygdeliste

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Leder

Medlemmer

Fremskrittspartiet

Miljøpartiet De Grønne

Varamedlemmer

Miljøpartiet De Grønne

Venstre

Vilt- og fiskeutvalget

Leder

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Senterpartiet

Venstre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Høyre

Senterpartiet

Uavhengig