Formannskapet

Ordfører

Høyre

Varaordfører

Fremskrittspartiet

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

 • Ronny Røste
  ror@frp.no

Høyre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Eldrerådet

Leder

Høyre

Nestleder

Medlemmer

Kristelig Folkeparti

Pensjonistpartiet

 • Egidija Roskar Nilsen
  gida@ernis.no

Andre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Andre

Hovedutvalg for helse og mestring

Leder

Høyre

Nestleder

Fremskrittspartiet

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Industri- og næringspartiet

Rødt

Sosialistisk Venstreparti

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Rødt

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Hovedutvalg for kultur

Leder

Fremskrittspartiet

Nestleder

Høyre

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Hovedutvalg for miljø og samfunn

Leder

Fremskrittspartiet

Nestleder

Høyre

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Pensjonistpartiet

 • Knut Anton Kibsgård
  kak@nokab.no

Senterpartiet

Venstre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Pensjonistpartiet

Senterpartiet

Venstre

Hovedutvalg for oppvekst

Leder

Høyre

Nestleder

Kristelig Folkeparti

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Leder

Høyre

Nestleder

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Andre

Varamedlemmer

Høyre

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Andre

Vilt- og fiskeutvalget

Leder

Venstre

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

 • Ronny Røste
  ror@frp.no

Miljøpartiet De Grønne

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Miljøpartiet De Grønne

Venstre