Formannskapet

Ordfører

Arbeiderpartiet

Varaordfører

Senterpartiet

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Uavhengig

Eldrerådet

Leder

Høyre

Nestleder

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Kristelig Folkeparti

Andre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Kristelig Folkeparti

Pensjonistpartiet

Andre

Hovedutvalg for helse og mestring

Leder

Arbeiderpartiet

Nestleder

Kristelig Folkeparti

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Pensjonistpartiet

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Uavhengig

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Hovedutvalg for helse og mestring

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Senterpartiet

Hovedutvalg for kultur

Leder

Arbeiderpartiet

Nestleder

Senterpartiet

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Senterpartiet

Venstre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Senterpartiet

Venstre

Hovedutvalg for kultur

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Venstre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Pensjonistpartiet

Senterpartiet

Venstre

Hovedutvalg for miljø og samfunn

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Sosialistisk Venstreparti

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Hovedutvalg for miljø og samfunn

Leder

Senterpartiet

Nestleder

Arbeiderpartiet

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Hovedutvalg for oppvekst

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Hovedutvalg for oppvekst

Leder

Sosialistisk Venstreparti

Nestleder

Arbeiderpartiet

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Folkets Røst

Fremskrittspartiet

Høyre

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Uavhengig

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Leder

Senterpartiet

Nestleder

Medlemmer

Fremskrittspartiet

Miljøpartiet De Grønne

Andre

Varamedlemmer

Miljøpartiet De Grønne

Senterpartiet

Uavhengig

Venstre

Andre

Vilt- og fiskeutvalget

Leder

Senterpartiet

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Senterpartiet

Venstre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Høyre

Senterpartiet

Vilt- og fiskeutvalget

Leder

Senterpartiet

Medlemmer

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Senterpartiet

Venstre

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Høyre

Senterpartiet

Uavhengig