Elgjakt 

Leie av elgjakt i kommuneskogen

Lillestrøm kommune leier ut elgjakt i kommuneskogen og gjelder jaktfeltene Mork skog østre og Kaståsen. Begge jaktfeltene er tilsluttet Fet og Sørum øst elgvald. Jaktlag som får tildelt jakt skal innrette seg etter de regler og forpliktelser som er satt av elgvaldet. Fellingskvoter blir bestemt under kvotefordelingsmøtet i storvaldet.

Kun jaktlag med jegere bosatt i Lillestrøm kommune kan søke.

Utlysning av jaktleie vil skje på kommunens innbyggerportal og i Landbruksnytt. For mer informasjon om hvordan man søker, søknadsfrist m.m. - ta kontakt med Eli Tangen Eggum.

Hvem kan jakte

Alle som skal utøve jakt eller fangst må ha bestått en obligatorisk jegerprøve. Alle som skal jakte rådyr, elg, hjort, sel eller reinsdyr med rifle, skal årlig bestå en nærmere spesifisert skyteprøve.

I tillegg skal alle som jakter rådyr, elg eller hjort ha tilgang til en godkjent ettersøkshund. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år.

Les mer om jegerprøvekurs og -eksamen 

Jegerprøvekurs

Lokale jeger- og fiskerforeninger, samt enkelte studieforbund arrangerer jegerprøvekurs

Jegerprøveeksamen

I Lillestrøm kommune kan du gjennomføre jegerprøveeksamen i Vektergården, Sørumsandveien 77 på Sørumsand. Ta kontakt med oss på e-post: landbruk@lillestrom.kommune.no.

Finn 2 aktuelle hverdager det passer for deg (mellom kl. 09-14). Jegerprøvekurs skal være gjennomført med 9 obligatoriske samlinger.

For å ta jegerprøveeksamen, må du:

  • ta med ID-kort, som førerkort eller pass
  • ta med nettbrett eller smarttelefon til å avholde eksamen på
  • ha gjennomført alle 9 kurskvelder
  • betalt jegerprøvegebyret

Tildeling av fellingstillatelser

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneier.
For å få tillatelse til å felle elg, hjort eller rådyr må området jakten skal utføres i godkjennes av kommunen.

Kommunen er ansvarlig for tildeling av fellingstillatelser. Fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i). 

Søknad om godkjenning av vald eller endring av vald

Innrapportering av felte dyr

Jeger skal registrere alle sine jaktdata på Hjorteviltregisteret. Jeger logger seg inn på hjorteviltregisteret.no.