Hvem kan jakte?

Alle som skal utøve jakt eller fangst må ha bestått en obligatorisk jegerprøve. Alle som skal jakte rådyr, elg, hjort, sel eller reinsdyr med rifle skal årlig bestå en nærmere spesifisert skyteprøve. I tillegg skal alle som jakter rådyr, elg eller hjort ha tilgang til en godkjent ettersøkshund. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år.

Les mer om jegerprøvekurs og -eksamen 

Lokale jeger- og fiskerforeninger arrangerer jegerprøvekurs, og jegerprøveeksamen gjennomføres i regi av kommunen.

Tildeling av fellingstillatelser

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneier.
For å få tillatelse til å felle elg, hjort eller rådyr må området jakten skal utføres i godkjennes av kommunen.

Kommunen er ansvarlig for tildeling av fellingstillatelser. Fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i). 

Søknad om godkjenning av vald eller endring av vald

Innrapportering av felte dyr

Jeger skal registrere alle sine jaktdata på Hjorteviltregisteret. Jeger logger seg inn på hjorteviltregisteret.no.