Elgjakt 2022

Lillestrøm kommune lyser ut elgjakt i kommuneskogen Mork skog østre for 2022.

Fram til ny organisering av elgjakt i kommuneskogen er vedtatt gjelder vedtak fra tidligere Sørum kommune.
Jaktfeltet Mork skog østre er tilsluttet Fet og Sørum øst elgvald. Jaktlaget som får tildelt jakta må derfor innrette seg etter de regler og forpliktelser som settes av elgvaldet. Fellingskvote for høstens jakt bestemmes under kvotefordelingsmøtet i storvaldet som gjennomføres nærmere jakta. Kun jaktlag tilhørende tidligere Sørum kommune kan søke.

  • For jaktregler i Mork skog østre og kriterier for søknad - ta kontakt med Eli Tangen Eggum på telefon 477 10 060.
  • Søknadsfrist: 15. mai 2022
  • Jakttildeling skjer ved trekning i juni. Alle lag som har levert søknad underrettes om resultatet av trekningen.

Søknad sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller postadresse: Lillestrøm kommune, landbruk, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Hvem kan jakte?

Alle som skal utøve jakt eller fangst må ha bestått en obligatorisk jegerprøve. Alle som skal jakte rådyr, elg, hjort, sel eller reinsdyr med rifle, skal årlig bestå en nærmere spesifisert skyteprøve.

I tillegg skal alle som jakter rådyr, elg eller hjort ha tilgang til en godkjent ettersøkshund. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år.

Les mer om jegerprøvekurs og -eksamen 

Jegerprøvekurs

Lokale jeger- og fiskerforeninger, samt enkelte studieforbund arrangerer jegerprøvekurs

Jegerprøveeksamen

I Lillestrøm kommune kan du gjennomføre jegerprøveeksamen i Vektergården, Sørumsandveien 77 på Sørumsand. Ta kontakt med oss på e-post: landbruk@lillestrom.kommune.no eller tlf. 66938124.

Finn 2 aktuelle hverdager det passer for deg (mellom kl. 09-14). Jegerprøvekurs skal være gjennomført med 9 obligatoriske samlinger.

For å ta jegerprøveeksamen, må du:

  • ta med ID-kort, som førerkort eller pass
  • ta med nettbrett eller smarttelefon til å avholde eksamen på
  • ha gjennomført alle 9 kurskvelder
  • betalt jegerprøvegebyret

Tildeling av fellingstillatelser

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneier.
For å få tillatelse til å felle elg, hjort eller rådyr må området jakten skal utføres i godkjennes av kommunen.

Kommunen er ansvarlig for tildeling av fellingstillatelser. Fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i). 

Søknad om godkjenning av vald eller endring av vald

Innrapportering av felte dyr

Jeger skal registrere alle sine jaktdata på Hjorteviltregisteret. Jeger logger seg inn på hjorteviltregisteret.no.