Påkjørsel av dyr

Kjører du på vilt eller andre dyr, så ring politiet på 02800. Merk stedet der dyret ble påkjørt, slik at skadde dyr som har forlatt stedet, kan spores. 

Veterinærvakt

Vakten gjelder alle dyr, med unntak av vilt.

Dyrevelferd

Det er dyreeiers ansvar at dyrene har det bra. Hvis du vet om dyr som lider kan du varsle Mattilsynet.

Båndtvang

Båndtvangbestemmelser for hunder i Lillestrøm kommune.