Vi ønsker å:

  • fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden,
  • redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten,
  • forhindre at spesielt barn blir skremt av hunder.

Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tilknytning til boligområder og handleområder,
i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,
på og ved turstien (hovedtraseen/ merket skiløype fra innfartsparkering i Tæruddalen og inn til Ringdalshytta), samt på flomvollen rundt Lillestrøm.
Hunder har ikke adgang til barnehager og skolegårder uten etter særskilt avtale med den som er ansvarlig for barnehagen eller skolen.

Forskrift om hundehold i Skedsmo (se også presisering av pkt. 2c i forskriften)

Hundeloven