Vi ønsker å:

  • fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden
  • redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten
  • forhindre at spesielt barn blir skremt av hunder

Vi minner om båndtvang fra 1. april

Av hensyn til vilt og husdyr er det fra 1. april til og med 20. august generell båndtvang i hele landet.

Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

  1. I tilknytning til boligområder og handleområder
  2. I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  3. På og ved turstien (hovedtraseen/ merket skiløype fra innfartsparkering i Tæruddalen og inn til Ringdalshytta), samt på flomvollen rundt Lillestrøm

Hunder har ikke adgang til barnehager og skolegårder uten etter særskilt avtale med den som er ansvarlig for barnehagen eller skolen.

Forskrift om hundehold i Skedsmo (se også presisering av pkt. 2c i forskriften)

Hundeloven