Vi ønsker å:

  • fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden
  • redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten
  • forhindre at spesielt barn blir skremt av hunder

Om båndtvang

Hold hunden din forsvarlig innestengt eller inngjerdet, hold den i bånd når du er:  

  1. I nærheten av boligområder og handleområder
  2. I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  3. På og ved tursti (hovedtrasee/merket skiløype fra innfartsparkering i Tæruddalen og inn til Ringdalshytta), samt på flomvollen rundt Lillestrøm

Hunder har ikke adgang til barnehager og skolegårder uten etter særskilt avtale med den som er ansvarlig for barnehagen eller skolen.

I forhold til vilt som nå på våren er på sitt tynneste og har minst energi - ta hensyn til disse. Fugler skal bygge reir. La de få fred til dette.

Forskrift om hundehold i Skedsmo (se også presisering av pkt. 2c i forskriften)

Informasjon fra Statsforvalteren.

Utenom tiden for generell båndtvang, kan hunder gå løs, dersom de er under kontroll.

Hunder i aktiv tjeneste som politi/toll/militær/redningshund, førerhunder, ettersøkshund etter såret eller sykt vilt, gjeterhunder mm., er på bakgrunn av enkelte vilkår unntatt reglene. Hundelovens § 9.

Hundeloven