Hva er et produsentnummer?

Produsentnummer skal være registrert i Produsentregisteret. Nummeret er knyttet til gårds- og bruksnummer samt organisasjonsnummer (fødselsnummer for hobbyforetak).

Produsentnummeret representerer en kobling mellom landbrukseiendom og foretak. Det har 10 siffer og består av:

  • kommunenummer (4 siffer)
  • gard-idnummer (4 siffer)
  • produsentløpenummer (2 siffer)

Hvem kan få produsentnummer?

Alle foretak som driver jordbruk får tildelt produsentnummer.

Hobbyforetak som ikke har organisasjonsnummer kan også få produsentnummer. Da lager kommunen en kobling mellom landbrukseiendom og fødselsnummer.

Hvordan får du et produsentnummer?

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen der driftssenteret ligger.

Du må da opplyse om:

  • Organisasjonsnummer/fødselsnummer
  • Gårdsnummer/bruksnummer for landbrukseiendom/eiendom

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål ta kontakt med landbrukskontoret på e-post: landbruk@lillestrom.kommune.no eller telefon: 66 93 80 00