Hva er et produsentnummer?

Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et produsentnummer registrert i Produsentregisteret. Nummeret er knyttet til gårdsnummer, bruksnummer og organisasjonsnummer (fødselsnummer for hobbyforetak).

Produsentnummeret representerer en kobling mellom landbrukseiendom og foretak.
Produsentnummeret har 10 siffer og består av:

  • kommunenummer (4 siffer)
  • gard-idnummer (4 siffer)
  • produsentløpenummer (2 siffer)

    Det er kommunen der driftssenteret ditt er, som oppretter produsentnummer

Hvem kan få produsentnummer?

Alle foretak som driver jordbruk får tildelt produsentnummer.

Hobbyforetak som ikke har organisasjonsnummer kan også få produsentnummer. Det lages da en kobling mellom landbrukseiendom og fødselsnummer.

Hvordan får du et produsentnummer?

For å få registrert produsentnummer må du ta kontakt med landbrukskontoret.

Du må da opplyse om:

  • Organisasjonsnummer/fødselsnummer
  • Gårdsnummer/bruksnummer for landbrukseiendom

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål - ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen:
e-post: landbruk@lillestrom.kommune.no 
telefon: 66938124