Hva er et produsentnummer?

Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et produsentnummer registrert i Produsentregisteret. Nummeret er knyttet til gårds- og bruksnummer samt organisasjonsnummer (fødselsnummer for hobbyforetak).

Produsentnummeret representerer en kobling mellom landbrukseiendom og foretak.
Produsentnummeret har 10 siffer og består av:

  • kommunenummer (4 siffer)
  • gard-idnummer (4 siffer)
  • produsentløpenummer (2 siffer)

    Kommunen der driftssenteret ligger oppretter produsentnummer

Hvem kan få produsentnummer?

Alle foretak som driver jordbruk får tildelt produsentnummer.

Hobbyforetak som ikke har organisasjonsnummer kan også få produsentnummer. Da lager kommunen en kobling mellom landbrukseiendom og fødselsnummer.

Hvordan får du et produsentnummer?

For å få registrert produsentnummer må du ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen der driftssenteret ligger.

Du må da opplyse om:

  • Organisasjonsnummer/fødselsnummer
  • Gårdsnummer/bruksnummer for landbrukseiendom

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål ta kontakt med landbrukskontoret:
e-post: landbruk@lillestrom.kommune.no 
telefon: 66 93 80 00