Hvem kan få autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler?

For å få et autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler må du

• gjennomføre autorisasjonskurs
• bestå eksamen
• være over 18 år
• kunne dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler

Les mer om hvilke yrkesgrupper som kan få autorisasjon for bruk av plantevernmidler hos Mattilsynet.

Hvordan få Plantevernautorisasjon

Når du har bestått eksamen tar du kontakt med landbrukskontoret i kommunen hvor du har yrkesmessig behov for bruk av plantevernmidler. Landbrukskontoret vil registrere deg i Mattilsynets database, og du får tilsendt plantevernbevis til din folkeregistrerte adresse.

Autorisasjonskurs

Se oversikt over autorisasjonskurs plantevern hos Norsk Landbruksrådgiving Øst.