Hvem kan få autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler?

For å få et autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler må du

• gjennomføre autorisasjonskurs
• bestå eksamen
• være over 18 år
• kunne dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler

Les mer om hvilke yrkesgrupper som kan få autorisasjon for bruk av plantevernmidler hos Mattilsynet.

Hvordan få plantevernautorisasjon

Når du har bestått eksamen tar du kontakt med landbrukskontoret i kommunen hvor du har yrkesmessig behov for bruk av plantevernmidler. Landbrukskontoret vil registrere deg i Mattilsynets database, og du får tilsendt plantevernbevis.

Autorisasjonskurs

Se oversikt over autorisasjonskurs plantevern hos Norsk Landbruksrådgiving Øst.

Gnagermidler

Personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler til å bekjempe mus og rotter på egen eller leid landbrukseiendom, i og rundt veksthus og rundt bygninger på eiendommen. Uten autorisasjon har du ikke lov til å kjøpe eller legge ut gift.

Forutsetningen for å få gnagermiddelautorisasjon er at man

  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Gnagermidlene kan du ikke bruke til å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen går frem av gnagermidlenes etiketter.

Det er strenge krav til å få tilleggsbevis for kjøp og bruk av gnagermidler.

Kurs

Autorisasjonskurs blir holdt flere steder. Sjekk Norsk Landbruksrådgivnings kurskalender.

Regelverk

Bestemmelsene om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernforskriften. Brudd på loven kan føre til inndragelse av plantevernmiddelautorisasjon. Mer om regelverk og svar på ofte stilte spørsmål finner du hos Mattilsynet.