Tilskudd til slåttprosjekt - bruk av drone for å redde rådyrkalver

Ønsker du å kjøpe inn drone, eller du skal drifte drone til bruk ved søk etter rådyrkalver i slåtten, så har vi midler til dette.

Søk om tilskudd fra Bionovafondet

Lillestrøm kommune har opprettet et fond for å bidra til at landbruket i Lillestrøm kommune når målene i klimaavtalen, og støtter arbeidet for en reinere Oslofjord.

Lillestrøm kommunes ulvefond - du kan nå søke om tilskudd

Lillestrøm kommunes ulvefond skal benyttes til å medfinansiere fysiske tiltak som kan bidra positivt for innbyggere, landbruk og øvrig næringsliv som har utfordringer med tilstedeværelse av ulv.

Erstatning ved avlingssvikt / produksjonssvikt

Har avlingen slått feil kan du søke om erstatning for å dekke noe av det økonomiske tapet.