Kort om tilskuddet  

Metan oppstår ved lagring av husdyrgjødsel og utgjør en betydelig del av jordbrukets bidrag til klimagassutslipp. For å nyttiggjøre seg gassen og på den måten redusere utslippet gis det tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.  

Tilskuddet beregnes som hovedregel per tonn husdyrgjødsel levert til biogassanlegg. 

Hvem kan søke?  

Jordbruksforetak som har husdyr og leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg i Norge kan søke tilskudd.  

Hvordan søker jeg?  

Søknad må sendes elektronisk

Søknadsfrist  

Søknadsfristen er 20. februar året etter at leveransen har skjedd.  

Nyttige lenker og regelverk  

Landbruksdirektoratet har mer informasjon om ordningen og regelverk