Kort om tilskuddet

Formålet med avløsertilskudd ved sykdom er å medvirke til å dekke kostnader til avløsning i jordbruket når en som har næringsinntekt fra foretaket er syk, og ikke kan delta i arbeidet.

Kriterier for å søke

Du kan søke om tilskudd til avløsning ved:

  • sykdom
  • dødsfall
  • svangerskap
  • fødsel

Du kan også søke om tilskudd hvis du må følge syke barn til sykehus eller spesialist, eller hvis barnet har en kronisk sykdom.

Hvem kan søke?

Du må ha næringsinntekt fra et foretak som driver med jordbruk eller et gartneri for å være berettiget tilskudd til avløsning / for å kunne få tilskudd til avløsning.

Du kan også søke tilskudd hvis du driver med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon. Har du et foretak som driver med planteproduksjon eller honningproduksjon kan du søke om tilskudd til avløsning i onnetida fra 15. april til 1. oktober.

Hvordan søker du?

Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes hos Landbruksdirektoratet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er et år etter siste dag i perioden du søker tilskudd for.