Kort om ordningen

Returordningen for landbruksplast skal sikre at plasten som brukes i landbruket blir samlet inn og gjenvunnet til det beste for miljøet.
Ordningen er i regi av Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt har laget en brosjyre med mer informasjon om returordningen for landbruksplast.
Last ned brosjyren fra Grønt Punkt om returordning for landbruksplast

Hva kan returneres?

Plasten som hentes inn fra landbruket er primært

  • folie (rundballeplast)
  • PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker) 

Hvor leveres plasten?

Du kan levere plasten gratis til lokale innsamlingsplasser over hele landet. I vårt distrikt har vi to mottak for landbruksplast:

Ferdig sortert landbruksplast blir så sendt til et av gjenvinningsanleggene Grønt Punkt Norge har avtale med.