Kort om ordningen

Returordningen for landbruksplast skal sikre at plasten som landbruket bruker, blir samlet inn og gjenvunnet til det beste for miljøet.
Ordningen er i regi av Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt har laget en brosjyre med mer informasjon om returordningen for landbruksplast.
Last ned brosjyren fra Grønt Punkt om returordning for landbruksplast

Hva kan du returnere?

Plasten som blir hentet inn fra landbruket er primært

  • folie (rundballeplast)
  • PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker) 

Hvor leverer du plasten?

Du kan levere plasten gratis til lokale innsamlingsplasser over hele landet, men i vårt distrikt har vi ingen gratis mottak pr. i dag, foruten ved innsamling av landbruksplast vår og høst.

Lillestrøm kommune hart eget innsamlingstilbud for landbruksplast.