Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på skogeiendommen din.

Skogbruksplan

Skogbruksplan med miljøregistrering (MiS) gir deg som skogeier oversikt over ressursene i skogen din. Den er et viktig verktøy for å ta beslutninger om hva som skal gjøres i skogen.

Skogskader

Skogskader er skader forårsaket av insekter, sopp, dyr og klima. Lillestrøm kommune deltar i barkbilleovervåkningen.

Bygging av landbruksvei

Skal du bygge en skogsvei eller landbruksvei, må du søke til kommune.

Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger og søknad om midler til utvikling innen skogbruket.