Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på skogeiendommen din.

Skogbruksplan

Skogbruksplan med miljøregistrering (MiS) gir deg som skogeier oversikt over ressursene i skogen din. Den er et viktig verktøy for å ta beslutninger om hva som skal gjøres i skogen.

Skogskader

Skogskader er skader forårsaket av insekter, sopp, dyr og klima. Lillestrøm kommune deltar i barkbilleovervåkningen.

Barkbiller - følg med på skogen din før varmen kommer

Etter tørkesommeren 2018 har det vært angrep av stor granbarkbille. Vær ekstra føre var denne våren.

Bygging av landbruksvei

Skal du bygge en skogsvei eller landbruksvei, må du søke til kommune.

Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger og søknad om midler til utvikling innen skogbruket.

Er du ny som skogbruker

Skal du starte opp som gårdbruker eller skogbruker, kan det være mange regler, søknader og ordninger å forholde seg til.