Som Statsforvalteren sier: "Vi anbefaler at skogeiere er ute i god tid og følger med på skogen sin for å sikre verdier. Billene angriper ofte trær i nærheten av skog som allerede er skadd eller svekket. "

Det er viktig å være klar over at når trærne allerede er angrepet, slik at boremel er synlig ved stammen, så kan det være for sent å redde tømmerverdien til dette treet. Da er det trærne rundt som står i fare for å bli angrepet. 

Har skogeier frisk, hogstmoden granskog nær billedrept skog fra i fjor, bør hogst skje senest i juni. Ellers er det risiko for at tømmeret går fra skurtømmerkvalitet til tørrgran (bioenergi) utover sommeren. 

Boremel

Se etter brunt boremel, gjerne ved foten av grantreet. Innboringshullene er høyere oppe på stammen. 

Kontakt landbruk og natur

Ta kontakt med oss på landbrukskontoret eller din lokale tømmerkjøper, så kan vi hjelpe deg med veien videre om du trenger råd. 

Les mer

Les mer om barkbiller på Statsforvalterens hjemmeside

NIBIO skriver om barkbilleovervåkning på sine sider