Hva er en landbrukseiendom?

De tre viktigste lovene i dag, som skal bidra til bruk og bevaring av landbrukseiendommer, er odelslova, jordlova og konsesjonslova.

Konsesjon på eiendom

Når en eiendom er omfattet av konsesjonsplikt, må du som ny eier innhente tillatelse for å overta den

Deling og omdisponering

Ønsker du å omdisponere eller dele landbrukseiendommen din, må du søke om det. Her kan du lese om hvordan du gjør det.

Driveplikt og jordleie

Eier du et jordbruksareal har du et ansvar for å forvalte ressursene der på en god måte. Les hva det innebærer.

Landbruksnæring

Ønsker du å investere i tradisjonelt landbruk, eller ønsker du å etablere en tilleggsnæring på gården. Her kan du se hvordan kommunen kan hjelpe deg komme i gang med ditt prosjekt.