Hva er driveplikt?

Alle eiere av jordbruksareal har driveplikt etter jordlovas § 8. Det betyr at du som eier av jordbruksareal har et ansvar for å forvalte arealressursene på eiendommen din på en god måte, og i tråd med jordlovens formål.

Hvor lenge varer driveplikten?

Plikten varer hele eiertiden, det vil si så lenge du er eier.

Hvordan oppfyller jeg driveplikten?

Du kan oppfylle driveplikten ved at du enten driver selv eller ved å leie ut jorda.

Hva er reglene for jordleie?

Skal du leie ut jorda, må du ha en jordleieavtale med leietaker. Avtalen skal gjelde for ti år.  Avtale om leie av jord med info om driveplikt.pdf 

Send en kopi av avtalen til: postmottak@lillestrom.kommune.no eller via ordinær post til: Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merkes Landbrukskontoret. 

Dersom du ikke kan eller vil oppfylle kravet om tiårig jordleieavtale, må du søke om dispensasjon. Dette gjør du til kommunen via e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no eller via ordinær post til: Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merkes Landbrukskontoret.

Søknad om dispensasjon fra varighet jordleie.pdf

Nyttige lenker