Hva er driveplikt?

Alle eiere av jordbruksareal har driveplikt etter jordlovas § 8. Det betyr at du som eier av jordbruksareal har et ansvar for å forvalte arealressursene på eiendommen din på en god måte, og i tråd med jordlovens formål.

Hvor lenge varer driveplikten?

Plikten varer hele eiertiden, det vil si så lenge du er eier.

Hvordan oppfyller jeg driveplikten?

Du kan oppfylle driveplikten ved at du enten driver selv eller ved å leie ut jorda.

Hva er reglene for jordleie?

Skal du leie ut jorda, må du ha en jordleieavtale med leietaker. Avtalen skal gjelde for ti år.
Send en kopi av avtalen til:
postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm

Dersom du ikke kan eller vil oppfylle kravet om tiårig jordleieavtale, må du søke om dispensasjon.

Nyttige lenker