Hvorfor er næringsutvikling i landbruket viktig?  

Næringsutvikling knyttet til landbrukseiendommer er sentralt i norsk landbrukspolitikk. Det skal stimuleres til 

  • videreutvikling innen tradisjonelt landbruk
  • rekruttering
  • småskala matproduksjon
  • reiseliv
  • grønn omsorg 
  • småskalapreget næringsutvikling 
  • utvikling av lokalsamfunnet  

Kommunen skal bidra til satsing på disse områdene, noe som kan gi et bredt spekter av tilbud. 

Hva kan kommunen hjelpe til med?  

Kommunen er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge, som forvalter flere økonomiske tilskuddsordninger for de som eier landbrukseiendom.  

Du kan lese mer om hva Innovasjon Norge kan tilby innen 

Se hvordan du kan søke om finansiering for tilleggsnæring 

Se hvordan du kan søke om finansiering for tradisjonelt landbruk 

Startup Viken er en etableringstjeneste du kan gjøre deg kjent med. De tilbyr kurs, veiledning og næringsfaglige vurderinger innen etablering.

Etablering av tilleggsnæring på gården  

Etablering av tilleggsnæring på gården kan kreve behov for litt starthjelp hos kommunens etablererveileder. Skal du i gang med et prosjekt - kontakt med oss i kommunen 

Hva kan statsforvalteren hjelpe til med?  

Statsforvalteren forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Her er aktuelle søkere organisasjoner, selskap og kommuner, som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling.  

Les mer om næringsutvikling på statsforvalteren.no  

Nyttige lenker