Om næringslivet i Lillestrøm

Lillestrøm kommune er Norges 9. største kommune, og består av et variert og rikt næringsliv. Totalt har kommunen mer enn 43 000 arbeidsplasser og over 8000 virksomheter / bedrifter. Lillestrøm by skal fortettes og det er høyt fokus på å legge til rette for næring i kortest mulig avstand fra Lillestrøm stasjon. I andre deler av kommunen finnes plass til mer plasskrevende virksomhet.

Et konkurransedyktig og verdiskapende næringsliv, er viktig for utvikling av arbeidsplasser og samfunn. Lillestrøm kommune ønsker å være en attraktiv vertskapskommune for næringslivet.

Det innebærer at det skal være lett å komme i dialog med kommunen, og at vi skal, gitt at det samsvarer med andre planer og strategier for kommunen, strekke oss for å møte næringslivets ønsker og behov.

Næringsstrategi

En ny næringsstrategi for Lillestrøm kommune er under arbeid. Gjennom denne skal kommunens strategiske næringsarbeid målrettes bedre, og synliggjøres gjennom økt profilering utad.

Vi mener at vi blir best på å løse morgendagens utfordringer gjennom samarbeid, og vil derfor styrke samhandlingen mellom næringslivet og det offentlige.

Etablering av nytt næringsliv kan ikke bare skje i forlengelsen av det eksisterende. Derfor er har vi vektlagt å kunne tilby en infrastruktur for oppstarts og gründervirksomhet.

I Lillestrøm sentrum finnes både

  • Etablerertjenesten
  • Gründerhuset Business Lillestrøm
  • Innovasjonshuben Scale Up Lillestrøm

Fremtidens næringsliv må ha bærekraft som sitt mantra, og Lillestrøm kommune vil oppfordre næringslivet til å inkludere med FNs bærekraftsmål i sitt virke.

Les FNs bærekraftsmål

Næringsarealer

Lillestrøm kommune har ikke egne arealer til salgs eller leie  for næringsvirksomhet. Alle næringsarealene i kommunen forvaltes av private aktører. De arealene som er avsatt til næring, er merket med lilla i kommuneplankartet, i tillegg kommer sentrumsområdene som også har en stor andel næringsarealer.

Om du er interessert i et område, ta kontakt med eier. Næringsmeglere har ofte god oversikt over tilgjengelige arealer.

Aktuelle nettsider er finn.no og Real næringsmegling.

Se næringsarealer i kommuneplankartet

Landbruk

Landbruk er en betydelig næring i Lillestrøm kommune

Kontakt

Portrett av Maria Hoff

Maria Hermansdatter Hoff
Tittel: Næringssjef

 

Jonas Vårum Olafsen,næringsrådgiver Lillestrøm kommune

Jonas Vårum Olafsen
Tittel: Næringsrådgiver