Fakta om landbruket 

  • Lillestrøm kommune er på 460.000 dekar, og av dette utgjør landbruksarealet 379.915 dekar
  • Jordbruksarealet utgjør 119.089 dekar, og produktiv skog er på totalt 229.058 dekar
  • Det meste av jorda er av høy kvalitet og egnet for kornproduksjon
  • Det er 962 jord- og/eller skogeiendommer i kommunen

Oppgavene til Landbrukskontoret 

Landbrukskontoret har sentrale oppgaver som for eksempel:  

Tilskuddsordninger  

Landbrukskontoret forvalter i tillegg en rekke tilskudds- og velferdsordninger:


Jakt og fiske  

I tillegg har Landbrukskontoret forvaltningsoppgaver innen jakt, fiske, natur, miljø. 

Les om jakt og fiske i Lillestrøm kommune