Legevakt

 116 117

 113 øyeblikkelig hjelp

Mer info om legevakt

Gå til hjertestarterregisteret for å finne nærmeste hjertestarter.

Barnevernvakt

 116 111

Romerike Krisesenter

66 93 23 10
Ta direkte kontakt med oss på telefon eller send oss en e-post på post@rkrise.no. Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. 

Kriseteam

Lillestrøm psykososiale kriseteam tilbyr bistand til enkeltpersoner eller grupper som har vært utsatt for eller vitne til særlig alvorlige og akutte hendelser.

For å komme i kontakt med psykososialt kriseteam ringer du legevakten på telefon 116 117.

Legevakten tar kontakt med vaktansvarlig i teamet. Det er vaktansvarlige i psykososialt kriseteam som vurderer om teamet skal rykke ut.

Vann og avløp

Ved akutte hendelser vedrørende vann og avløp, ring Servicesenteret66 93 80 00 i åpningstiden (08.00 - 15.30).

Utenfor åpningstiden, ring vaktsentralen for Nedre Romerike Vannverk på 64 84 54 00.

Fare for skred eller utglidning

Ved akutte hendelser vedrørende skred eller utglidning, ring Servicesenteret på tlf 66 93 80 00 i åpningstiden (08.00 - 15.30).

Utenfor arbeidstid kontakt Politiets sentralbord 02800 eller nødnummeret 112.

Les mer om kvikkleire og skredfare og send bekymringsmelding her.

Påkjørsel av dyr

Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.

Ser du skadet eller sykt hjortevilt meld fra til fallvilttjenesten

Veterinærvakt

Finn nummeret for veterinærvakten for ditt område.