Legevakt

 116 117

 113 øyeblikkelig hjelp

Mer info om legevakt

Gå til hjertestarterregisteret for å finne nærmeste hjertestarter.

Barnevernvakt

 116 111

Romerike Krisesenter

63 81 41 78 
Ta direkte kontakt med oss på telefon eller send oss en e-post på post@rkrise.no. Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. 

Vann og avløp

Ved akutte hendelser vedrørende vann og avløp, ring Servicesenteret66 93 80 00 innenfor åpningstiden (08:00 - 15:30).

Utenfor åpningstiden, ring vaktsentralen for Nedre Romerike Vannverk på 64 84 54 00.

Påkjørsel av dyr

Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.

Ser du skadet eller sykt hjortevilt meld fra til fallvilttjenesten

Veterinærvakt

Finn nummeret for veterinærvakten for ditt område.