Legevakt

 116 117

 113 øyeblikkelig hjelp

Mer info om legevakt

Gå til hjertestarterregisteret for å finne nærmeste hjertestarter.

Barnevernvakt

 116 111

Vann og avløp

Ved akutte hendelser vedrørende vann og avløp, ring Servicesenteret på 66 93 80 00 innenfor åpningstiden (08:00 - 15:30).

Utenfor åpningstiden, ring vaktsentralen for Nedre Romerike Vannverk på 64 84 54 00.

Påkjørsel av dyr

Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.