Formålet er å gi hjelp når du trenger motivasjon til endring og vil styrke evnen til å ta ansvar for eget liv.

Mål med tjenesten

 • Å skape og opprettholde motivasjon til endring
 • Øke evnen til å ta ansvar for eget liv
 • Hjelpe deg til å mestre dagliglivet og skape selvstendighet
 • Oppnå best mulig funksjons og mestringsevne
 • Skape stabilitet
 • Formidle håp

Hos oss får du egen kontaktperson.

Vi tilbyr tilpasset oppfølging gjennom:

 • Samtaler
 • Psykoedukasjon – Hjelp til å forstå din egen sykdom
 • Veiledning
 • Eksponeringstrening
 • Ulike type aktiviteter som klatring, svømming og turgrupper
 • Assistert selvhjelp
 • Å legge til rette for sosial fungering
 • Praktisk bistand i daglige gjøremål
 • Rehabilitering med mål om selvstendighet
 • Jobbstøtte - arbeidsfokus gjennom IPS
 • Ulike gruppeaktiviteter Bl.a IMR grupper - Individuell mestring og tilfriskning
 • Åpen dialog i nettverk
 • Nettverksbygging
 • Koordinering av ansvarsgrupper og IP

Hva forventer vi av deg når du får tjenesten?

Vi erfarer at det er mellom avtalene endring skjer. Det er der din endringsprosess foregår.
Derfor ønsker vi at:

 • Du gir oss nødvendig informasjon om hva som er viktig for deg
 • Du tar aktivt del i egen bedringsprosess
 • Du møter opp til avtaler eller gir oss beskjed om du ikke kan møte
 • Du samtykker til at vi kan utveksle relevante opplysninger om deg til andre tjenester ved behov
 • Du gir oss kontinuerlig tilbakemelding på om tjenesten gir deg den hjelpen du er i behov av

Tjenesten er frivillig.

Slik søker du

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)