Tidlig inn - psykisk helse

Tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer. Du kan ta direkte kontakt og trenger ikke henvisning. Tilbudet er kortvarig.

Psykiske helsetjenester til voksne

Tilbud til deg med psykiske helseutfordringer som trenger oppfølging over tid. Du må søke om tjenesten gjennom Tjenestetorg.

Aktiviteter

Seksjon Aktivitet er et lavterskeltilbud til deg over 18 år som har en psykisk helse- og eller avhengighetsutfordring, og som ønsker deg sosiale aktiviteter og fellesskap med andre.

Avhengighet

Tilbud til deg som sliter med rus og andre former for avhengighet. Du må søke om tjenesten gjennom Tjenestetorg.

Boliger med bemanning

Tilbud til deg som har en alvorlig psykisk lidelse og/eller en avhengighetsproblematikk og som trenger døgnbemannet bolig. Du må søke om tjenesten gjennom Tjenestetorg.

Kurs og grupper

Oversikt over aktuelle kurs og grupper.