Om tjenesten

Seksjon avhengighet er et lavterskeltilbud, bestående av individuelt tilpasset oppfølging med fokus på mestring, forebygging, rehabilitering, skadereduksjon og ettervern. Vi tilbyr også ulike aktiviteter og kurs.

Tjenesten passer for deg som opplever utfordringer knyttet til rusmidler, gaming, gambling, sex eller annen avhengighet. Formålet med tjenesten er å bidra til økt livskvalitet, og bistå deg til å mestre hverdagslivet. Det kan være lettere å finne veien, når man ikke er alene.

Hvem er vi?

Ansattegruppen i seksjonen består av 23 personligheter, jevnt fordelt på kvinner og menn, og i ulike aldre. Vi har ulik fagbakgrunn, noen med brukererfaring, en psykolog samt en pårørendekonsulent. Vi er opptatt av at du hos oss møter et medmenneske, som kan være til støtte for deg i veien mot mestring.

Hva får du?

 • Individuelle støtte- og mestringssamtaler
 • Ukentlig aktivitetstilbud
 • Praktisk bistand og individuelt tilpasset veiledning
 • Bistand til å koordinere tjenester, samt samarbeid med andre instanser
 • Individuell jobbstøtte (IPS)
 • Assistert selvhjelp
 • HAP, Hasjavvenningsprogram
 • Innsøking til avrusning, poliklinisk behandling, langtidsbehandling eller LAR (legemiddelassistert rehabilitering)
 • Oppfølging før, under og etter behandlingsinstitusjon
 • Oppfølging av personer som mottar Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Oppfølging av gravide med rusutfordringer, mer info nedenfor
 • Utdeling av gratis brukerutstyr i Stillverksveien 9 (Hverdager 09-15) samt feltsykepleie
 • Dialog med pårørende
 • Ulike kurs, se nedenfor

Slik søker du

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)

Aktiviteter eller andre tilbud i kommunen

Bekymret?

Er du bekymret for noens psykiske helse eller rusutfordring kan du ta kontakt med fastlegen til vedkommende og melde bekymring. Vet du at vedkommende har tjeneste i seksjonen, kan du også ta kontakt med oss. Dersom du har behov for hjelp i en akutt situasjon, kontakter du Lillestrøm legevakt på telefonnummer 116 117 eller nødnummer 113.

Er du bekymret for rusbruk under graviditet, kan du sende en bekymringsmelding eller ringe til Seksjon Avhengighet tel. 66 93 21 20.  Helsepersonell har opplysningsplikt til Seksjon avhengighet jf. Helsepersonelloven §32.

Gravid og rus

Er du gravid og opplever utfordringer med rus, eller kjenner du noen du er redd inntar rusmidler under graviditet, kan du ta kontakt med oss.  Seksjon avhengighet ønsker å sikre, hjelpe og støtte den gravide til å gjennomføre et rusfritt svangerskap. Gravide som har utfordringer med rus, har krav på pakkeforløpet gravide og rusmidler. Dette kan du lese mer om hva innebærer på Helsedirektoratets sider.

I noen få tilfeller vil ikke frivillige hjelpetiltak være tilstrekkelig for å hindre et rusfritt svangerskap. I slike situasjoner kan kommunen fremme sak for fylkesnemnda om tilbakehold i institusjon jf. Helse- og omsorgstjenestelovens §10-3 for å sikre rusfrihet under svangerskapet.

Nyttige lenker

Dette er våre tjenester for personer med psykiske lidelser
Pakkeforløp psykiske helse og rus