Det inneholder temaer som angst, depresjon, stress og selvfølelse, og du jobber selvstendig med teori, oppgaver og verktøy.

Teorien er fremstilt på en lett forståelig måte, gjennom små videosnutter og noe tekst.

En av våre behandlere veileder deg underveis i prosessen, enten på telefon eller gjennom enkelte møter.

Les mer på assistertselvhjelp.no