Ved første gangs pålogging fra 1. mars må du koble Samspill-konto med ID porten. Dette trenger du kun å gjøre første gang. Sammenkoblingen gjøres via Visma sin tjeneste som heter Visma Connect.

Unntak

Unntaket for ny innlogging er planeiere/deltakere under 15 år. Disse vil fortsatt kunne bruke dagens påloggingsmetode.

Hvorfor endre?

Norske myndigheter har vurdert at man trenger elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå for å få tilgang til tjenester som inneholder helseopplysninger. Av denne årsak vil påloggingsmetoden til Sampro/Samspill endre seg til å benytte høyeste sikkerhetsnivå, såkalt nivå 4 pålogging.

Dette betyr pålogging med Bank ID, Bank ID på mobil, Buypass eller Commfides e-ID i stedet for kun pålogging med SMS kode og passord slik som tidligere.

Spørsmål?

Ved spørsmål, ta kontakt med koordinator i Sampro/Samspill i kommunen.