Generelt

 • Husordensreglene er en del av leiekontrakten. Leier er ansvarlig for å følge husordensreglene som utleieren har fastsatt. Leier er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av husstandens medlemmer og andre som gis adgang til boligen.
 • Beboere i borettslagsboliger må først og fremst rette seg etter borettslagets vedtatte husordensregler, deretter LKB’s husordensregler.

Sikkerhet

 • Leier er ansvarlig for å vedlikeholde brannslokkeutstyr som følger boligen.
 • Det er strengt forbudt å benytte gassovner til oppvarming i alle typer boliger eid av Lillestrøm kommune. Oppvarming ved bruk av gass tilfører fuktighet i rommet, og det medfører svært stor brannfare.
 • Det er heller ikke tillatt å bruke gassgrill, kullgrill eller engangsgrill på balkong og terrasse.
 • Leietaker vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlig for unødvendig uttrykning fra brannvesenet som skyldes leietaker.

Ro i boligen

 • Mellom kl 23.00 og kl 07.00 skal det være nattero i boligen. I dette tidsrommet skal det ikke spilles musikk eller bruke vaskemaskin, tørketrommel eller annet som kan virke sjenerende på omgivelsene. Skal det ved spesielle anledninger spilles musikk eller drives selskapelighet i boligen utover kl. 23.00, skal naboer varsles på forhånd.
 • Man skal ikke oppføre seg truende, eller på andre måter være til sjenanse for naboer og bomiljø. Dette gjelder også for personer som leietaker gir tilgang til boligen.

Renhold og orden

 • Det er ikke tillatt å røyke inne.
 • Alle rom som er bestemt til felles bruk; trapper og ganger, skal rengjøres av leieboerne etter de bestemmelsene som står i kontakten eller som det enkelte borettslag har vedtatt.
 • Risting av tepper og tøy fra vinduer og balkonger er forbudt.
 • Enhver forsøpling er forbudt. Alt avfall skal legges i de bestemte beholderne. Se sorteringsguiden på Roaf.no
 • Leieren er ansvarlig for å ta del i vedlikehold av boligen som er nødvendig for at den skal fremstå som en normalt velholdt bolig. Leieren er ansvarlig for å vedlikeholde boligens uteareal. Dette gjelder plenklipping, vanning, snømåking, sandstrøing, samt andre nødvendige oppgaver som sikrer at boligen fremstår som velholdt og ryddig.
 • Leieren er ansvarlig for å delta i de oppgaver som naturlig ligger til boligen i et bomiljø/sameie/borettslag. Leieren er ansvarlig for å delta på dugnader som borettslaget arrangerer.
 • Oppsetting av parabol etc. er forbudt uten eierens skriftlige samtykke.
 • Det må ikke legges ut mat utenfor boligen som kan tiltrekke seg skadedyr.
 • Dyr må ikke holdes i boligen uten eierens skriftlige samtykke.
 • Oppvaskmaskin og vaskemaskin som monteres i rom uten sluk, må monteres av autorisert rørlegger.
 • Boligens ventilasjon må fungere til enhver tid. Ventiler skal være åpne hele tiden. De må ikke tettes igjen. Det må luftes godt etter matlaging og dusjing for å unngå fuktskader.
 • Leier er ansvarlig for enhver skade på boligen dersom disse betingelsene ikke overholdes.

Parkering og bilbruk

 • Parkering skal kun skje på anvist parkerings-/garasjeplass. Gjester skal parkere på gjesteparkeringsplass.
 • Det er ikke tillatt å parkere på gangveier eller på plen utenfor boligen.
 • Parkerte kjøretøyer skal ikke være til hinder for utrykningskjøretøy, snøbrøyting og lignende.
 • Det er ikke tillatt å parkere uregistrert kjøretøy på parkerings-/gårdsplass eller i tilknytning til boliger som tilhører LKB. Uregistrert kjøretøy vil bli tauet bort for eiers regning og risiko.
 • Det er ikke tillatt å utføre reparasjon av kjøretøy på parkerings-/garasjeplass eller i tilknytning til bolig. El-biler skal kun lades på ladestasjoner som er beregnet for dette.

Bruk av vann

 • Vannkraner må aldri stå åpne når et rom forlates.
 • Utekraner må tømmes og stenges før vinteren.
 • Varme må alltid stå på i boligen så ikke vannrør fryser, også når du er bortreist.

Skade på boligen

 • Leier er ansvarlig for å erstatte alle skader som oppstår i boligen, jfr. husleiekontrakt og husleieloven.
 • Leier må ikke på noen måte foreta forandringer slik at eiendommen skifter preg. Det er ikke tillatt å sette opp nye vegger, verken ute eller inne. Skilt, inskripsjoner og markiser må kun anbringes med eierens samtykke.

Veggdyrkontroll

 • Hvis veggdyr/skadedyr oppdages i boligen, må det straks gis melding til utleieren.