Seksjonering

Førstegangsseksjonering, reseksjonering, seksjonering av uteareal, slette seksjonering.

Deling av eiendom eller tomt

Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din, det vil si skille ut tomt.

Oppmåling av eiendom

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge, merke og beskrive eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom.

Endring av eiendomsgrenser

Arealoverføring og grensejustering.