Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021

Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommunen og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i Lillestrøm kommune i 2021.

Seksjonering

Førstegangsseksjonering, reseksjonering, seksjonering av uteareal, slette seksjonering.

Oppmåling av eiendom

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge, merke og beskrive eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom.

Deling av eiendom eller tomt

Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din, det vil si skille ut tomt.

Sammenslåing av eiendommer

Du kan søke om å slå sammen to eller flere eiendommer.

Endring av eiendomsgrenser

Arealoverføring og grensejustering.

Priser og gebyrer for oppmålingstjenester

Her finner du priser og gebyrer for oppmålingstjenester etter matrikkeloven.