Ny kommuneplan og bygge- og deleforbud i LNF-områder.

Ny kommuneplan for Lillestrøm kommune ble vedtatt 14.juni 2023. Den gjelder for alle bygge- og delesaker fra den ble vedtatt. Den nye kommuneplanen inneholder endringer i blant annet krav til utnyttelsesgrad og minste uteoppholdsareal, og medfører særlig endringer for eiendommer i tidligere Fet og Sørum kommuner. Se de nye bestemmelsene.

Samtidig ble det vedtatt å gjøre endringer i flere av bestemmelsene og legge disse ut på ny høring. Dette medfører at det er et totalt bygge- og deleforbud i LNF-områder fram til nye bestemmelser blir vedtatt. Les mer om bygge- og deleforbudet og hvilke bestemmelser som skal på ny høring.

Seksjonering

Førstegangsseksjonering, reseksjonering, seksjonering av uteareal, slette seksjonering.

Oppmåling av eiendom

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge, merke og beskrive eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom.

Deling av eiendom eller tomt

Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din, det vil si skille ut tomt.

Sammenslåing av eiendommer

Du kan søke om å slå sammen to eller flere eiendommer.

Endring av eiendomsgrenser

Arealoverføring og grensejustering.