Lettelser i koronatiltakene fra 10. juni

Informasjon om koronavaksine

Begrenset møtevirksomhet

På grunn av risiko for korona-smitte arrangerer vi ikke fysiske møter for plan-, bygg-, delesak og oppmåling. Møtene gjennomføres derfor hovedsakelig digitalt. Slik kontakter du oss

Redusert kapasitet

Byggesak har per i dag redusert kapasitet og virksomheten vil trolig ikke være fullt bemannet før vår/sommer 2021.
Vi garanterer at alle byggesøknader og henvendelser sendt oss vil bli behandlet og besvart, men det vil nok ta litt lenger tid enn du hadde tenkt deg.
Vi beklager situasjonen og gjør det vi kan for at du skal få svar på din sak så raskt som mulig!

Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Viken i 2021

Kartverket Oslo og Viken vil sammen med kommunen og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i Lillestrøm kommune i 2021.

Seksjonering

Førstegangsseksjonering, reseksjonering, seksjonering av uteareal, slette seksjonering.

Oppmåling av eiendom

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge, merke og beskrive eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom.

Deling av eiendom eller tomt

Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din, det vil si skille ut tomt.

Sammenslåing av eiendommer

Du kan søke om å slå sammen to eller flere eiendommer.

Endring av eiendomsgrenser

Arealoverføring og grensejustering.

Priser og gebyrer for oppmålingstjenster

Her finner du priser og gebyrer for oppmålingstjenester etter matrikkeloven.