Endringer i karantenereglene fra 26. januar 2022

Arealoverføring

Vi foretar arealoverføring ved større endringer.

Grensejustering

Vi foretar grensejustering ved små endringer.